Normal day Comments
Geokrety -> GeoŻyrafy
Comments (7) - 2013-04-01 (GK Team)
news image
en After thorough market analysis our marketing departament decided to rebrand GeoKrety into GeoŻyrafy (żyrafy = (pol) giraffes). Please change your all labels and update bookmarks. Thanks!
pl Po wnikliwej analizie rynku nasz dział marketingu podjął decyzję o przebrandowaniu Geokretów na GeoŻyrafy. Prosimy o uaktualnienie etykiet kretów. Dziękujemy!
You must be logged in to post comments.
2013-04-01 19:44
April, April

Thank you
2013-04-01 19:53
ha ha ha ha
2013-04-02 12:50
:)
2013-04-28 16:30
po co?
2013-05-27 09:15
Don't you want to delete the April-Joke in the News?
2013-06-01 16:50
@Kocherreiter: leave the giraffes!
2013-06-14 23:37
Jestem laikiem, niech mi ktoś napisze czy faktycznie zmieniamy geokrety na geożyrafy? bo własnie szykuje kilka pierwszych geo? no własnie czego geokretów czy geożyraf?
Made in Poland | by filips | xhtml + css | geokrety.org | contact | g+ | Report abuse | Terms of use | ssl version:v1.10.33-37-g4e2e2d41